Ürünlerimizin
Listesi

+-Endüstriyel Havalandırma

DX Klima Santralleri


Genel Özellikler
Model
*BSK-AH : %100 Taze Havalı DX Klima Santralleri
 
Malzeme 
Hücre Yapısı: Klima Santrallerimizin karkası natural eloksallı alüminyum profilden imal edilmektedir. Hücre panelleri 25 veya 50 mm kalınlığında olup dış cidar boyalı galvaniz, iç cidar galvaniz sacdan imal edilmektedir. DX Klima Santralleri, yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayan 70 kg/m³ yoğunluğunda taş yünü dolu panelleri, modern karkas yapısı, statik ve dinamik balans ayarı yapılmış, sessiz, verimli plug özellikteki fanları sayesinde merkezi havalandırma uygulamalarının vazgeçilmezidir. 
Fan: Plug fan uygulamalarında motor mili ara bağlantı olmadan fan göbeğine bağlanır. Motor devri fan devrine eşittir ve frekans invertörü kullanarak hassas devir ayarı ve dolayısıyla debi/basınç ayarı yapılabilmektedir.
Elektrik motorlarımız standart olarak 380V-50Hz değerindedir. 
Batarya: DX klima santrali ile mekan iklimlendirmesinde serpantin olarak soğutmada ve ısıtmada direkt genleşme (DX) serpantinleri kullanılmaktadır. Ön ısıtmada ise, sıcak su serpantinleri veya elektrik serpantinleri kullanılmaktadır. Serpantin alın hızları iklimlendirilecek mekan ve şehrin hava şartlarına göre cihaz tiplerimizde 2 ile 3,2 m/s arası olacak şekilde seçilerek imal edildiğinden serpantinden istenilen en yüksek verim sağlanır. Serpantin tavası paslanmaz sacdan üretilmiş ve tava tabanı izole edilerek yoğuşmanın önlenmesi sağlanmıştır.
Damla Tutucu: Damla tutucu polipropilen veya alüminyum malzemeden mamul, aşınmaya dayanıklı steril bir yapıya sahiptir. 
Isı Eşanjörü: Çapraz akışlı plaka sistemlerinde kullanılan sabit levhalı ısı geri kazanımı üniteleri genelde alüminyum levhadan form verilmiş olarak yapılırlar, egzoz ve taze hava birbirine karışmayacak şekilde ayrı kesitlerden geçerek ısı akışını sağlarlar.
Döner tamburlu sistemlerde döner tamburların silindirleri hava geçiren ve çok geniş iç yüzey alanlı malzemelerle doldurulmuştur. Silindirin yarısından egzoz, diğer yarısından taze hava geçer. Bu düzende az da olsa egzoz taze havaya karışır. Egzoz aspiratörü genelde çıkış tarafına yerleştirilerek bu karışım önlenmeye çalışılır. Döner tamburlu sistemlerle duyulur ve toplam ısının geri kazanılması sağlanır.           
Filtre: DX klima santrallerinde filtrelemeye kaba filtrelenmesi (EU3 veya EU4) ile başlanır. Bu filtreler sık değiştirildiği ve kaba tane filtrelemesinde kullanıldığı için montajında kızaklı sistem kullanılmıştır. Bu aşamayı geçen hava, filtre hücresinde ikinci aşamaya girer. Bu hücrede bulunan iki sıra filtrelemeye tabi olur. Filtre hücresindeki bu iki sıraya DX klima santralinin kullanılacağı ortam koşullarına göre filtre seçimleri yapılarak temiz havanın koşullandırılması sağlanır. Bu filtreler EU4 ile EU7 arasında değişebilir. Bunların yanı sıra kompakt veya torba filtre olarak da uygulanabilmesine DX santral yapısı olanak verir. Filtre hücresinde hava son filtreleme aşamasını gördüğü için bu hücredeki filtre kasaları contalı ve özel montaj sistemine sahiptir. Sızdırmazlık özelliğine sahip bu kasalar aynı zamanda filtrelerin kolay değiştirilebilmesine imkan sağlar.
 
Kullanım
DX klima santrallerinde aranan temel özellikleri; yüksek verim ile çalışıp en az enerjiyi kullanarak iklimlendirme yapılması, hava sızdırmazlığı, ısı köprülerinin en aza indirgeyecek konstrüksiyona sahip olması, dinamik kuvvetlerin titreşime sebebiyet vermemesi, montajı, servis hizmetlerinin ve nakliyesinin kolay olması olarak sıralayabiliriz. Santrallerde düşük işletme maliyetleri ve verim öncelik olarak alınarak tasarımlar ve seçimler yapılmaktadır. Bu öncelikleri desteklemek amacıyla ürünlerimizde enerji tasarrufu sağlayan fanlar, verimli ısı geri kazanım eşanjörleri ve serpantinleri, hava akımını optimum düzeyde sağlayan santral iç yapısını sıralayabiliriz. Opsiyon olarak uygulanan otomasyon sistemlerimizle ile bu verimlilik daha üst seviyelere çekilebilmektedir.
 
Özellikleri
Sistemin güvenli ve problemsiz çalışması için tüm otomasyon senaryoları Heat Pump Dış Ünite sistemine uygun ve Klima Santrali otomasyonu ile paket olup, Klima Santrali ile Heat Pump Dış Ünite senkronize olacak şekilde yapılmaktadır. Klima Santral üzerine aşağıda belirtilmiş olan tüm detaylar üretim aşamasında yapılmaktadır. 
1) DX Klima Santrallerimiz 2300 ile 23000 m³/h hava debi, 14-224 kW soğutma kapasitesi aralığında 8 tipte üretilmektedir.
2) Yüksek verimli ısı geri kazanım rotoru veya plakalı reküperatör ile enerji tasarrufu sağlar.
3) DX Klima Santralleri, 25 veya 50 mm kalınlığında kaya yünü izoleli (70kg/m³) panel yapısına sahip olmalıdır.
4) Fanlar frekans invertörü ile kontrol edilmeye uygun motor miline direk akuple PLUG özelliktedir.
5) Fan motor güçleri kirli filtre basınçları göz önünde bulundurularak seçilmiştir.
6) DX Klima Santral üzerinde dahili, uygun koruma sınıfına sahip MCC (Magnetic Control Center) ve DDC (Direct Digital Control) panosuna sahiptir.
7) MCC&DDC Panosu dışında, ACİL EMNİYET BUTONU vardır.
8) Motor kontrolünde kullanılacak olan frekans invertörleri yüksek EMC filtreleme özelliğine sahiptir.
9) PLUG Fanlar dahili mikroişlemcili kontrolör ile fark basıncını hesaplayarak hava debisi kontrolünü yapabilmektedir.
10) Müşteri isteğine bağlı olarak yüksek verimli EC motorlu plug fanlar kullanılabilir.
11) İstenildiği takdirde, DDC panosundaki mikro işlemcili kontrolör en az bir haberleşme protokolü ile (Örn: ModBUS RTU) haberleşme yeteneğine sahiptir.
12) DX sistemlerinin çalışma mantığına uygun bir yazılım ile mikroişlemcili kontrolörü programlanmıştır. Karşılıklı alarm denetimleri olan  (Hot Start, Defrost Time, Defrost Cycle v.b) kritik çalışma senaryoları DX klima santral otomasyonunun yazılımında bulunur. Bu sayede alınabilecek maksimum sistem güvenlik önlemleri alınmış olunur.
13) DX bataryalar, yazın soğutma (evaporatör), kışın ise ısıtma (kondenser) olarak çalışabilecek nitelikte seçilmiştir.
14) DX batarya üzerinden geçen hava debisinin, kontrolör tarafından frekans invertör aracılığıyla stabil tutulması sağlanmıştır. Örnek; basınç değişimleri (Filtre kirliliği)
15) Tüm saha duyar ve kontrol ekipmanları DX klima santrali üzerine monte edilmiştir. (Örn: Damper motorları, fark basınç anahtarları, fark basınç sensörleri, sıcaklık ve nem sensörleri, CO2 yada CO/VOC sensörleri, 3 yollu vana gövdeleri, oransal vana aktuatörleri, donma emniyetleri v.b.)
16) DX Klima Santralinde, aydınlatma, gözetleme camı, sifon, aksesuarları tarafımızdan verilmektedir.