Ürünlerimizin
Listesi

+-Endüstriyel Havalandırma

BSK Klima Santralleri

Genel Özellikler
Model
*BKS-S: Standart Klima Santrali
*BKS-H: Hijyenik Klima Santrali
 
Malzeme 
Hücre Yapısı: Klima Santrallerimizin karkası natural eloksallı alüminyum profilden imal edilmektedir. Hücre panelleri 50 mm kalınlığında olup dış cidar boyalı galvaniz, iç cidar galvaniz sacdan imal edilmektedir. BKS Klima Santralleri, yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayan 70 kg/m³ yoğunluğunda taş yünü dolu panelleri, modern karkas yapısı, statik ve dinamik balans ayarı yapılmış, sessiz, verimli çift emişli radyal veya plug özellikteki fanları sayesinde merkezi havalandırma uygulamalarının vazgeçilmezidir.
 
Fan: Klima santrallerimizde vantilatör ve aspiratör hücrelerinde kullanılan çift emişli radyal fan ve elektrik motor takımında güç aktarımı kayış-kasnak tertibatıyla sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde fan devirleri istenilen şekilde ayarlanarak optimum debi ve basınç ayarları gerçekleştirilir.
Plug fan uygulamalarında motor mili ara bağlantı olmadan fan göbeğine bağlanır. Motor devri fan devrine eşittir ve frekans invertörü kullanarak hassas devir ayarı ve dolayısıyla debi/basınç ayarı yapılabilmektedir.
Elektrik motorlarımız standart olarak 380V-50Hz değerindedir.
 
Batarya: Klima santrali ile mekan iklimlendirmesinde serpantin olarak soğutmada, soğuk su serpantinleri ve direkt genleşme (DX) serpantinleri kullanılmaktadır. Isıtmada ise, sıcak su serpantinleri, buhar serpantinleri ve elektrik serpantinleri kullanılmaktadır. Serpantin alın hızları iklimlendirilecek mekan ve şehrin hava şartlarına göre cihaz tiplerimizde 2 ile 3,2 m/s arası olacak şekilde seçilerek imal edildiğinden serpantinden istenilen en yüksek verim sağlanır. Serpantin tavası paslanmaz sacdan üretilmiş ve tava tabanı izole edilerek yoğuşmanın önlenmesi sağlanmıştır.
                                         &nbnbsp;                                                                                            
Damla Tutucu: Damla tutucu polipropilen veya alüminyum malzemeden mamul, aşınmaya dayanıklı steril bir yapıya sahiptir.
 
Isı Eşanjörü: Çapraz akışlı plaka sistemlerinde kullanılan sabit levhalı ısı geri kazanımı üniteleri genelde alüminyum levhadan form verilmiş olarak yapılırlar, egzoz ve taze hava birbirine karışmayacak şekilde ayrı kesitlerden geçerek ısı akışını sağlarlar.
Döner tamburlu sistemlerde döner tamburların silindirleri hava geçiren ve çok geniş iç yüzey alanlı malzemelerle doldurulmuştur. Silindirin yarısından egzoz, diğer yarısından taze hava geçer. Bu düzende az da olsa egzoz taze havaya karışır. Egzoz aspiratörü genelde çıkış tarafına yerleştirilerek bu karışım önlenmeye çalışılır. Döner tamburlu sistemlerle duyulur ve toplam ısının geri kazanılması sağlanır.
           
Filtre: Klima santrallerinde filtrelemeye kaba filtrelenmesi (EU3 veya EU4) ile başlanır. Bu filtreler sık değiştirildiği ve kaba tane filtrelemesinde kullanıldığı için montajında kızaklı sistem kullanılmıştır. Bu aşamayı geçen hava, filtre hücresinde ikinci aşamaya girer. Bu hücrede bulunan iki sıra filtrelemeye tabi olur. Filtre hücresindeki bu iki sıraya klima santralinin kullanılacağı ortam koşullarına göre filtre seçimleri yapılarak temiz havanın koşullandırılması sağlanır. Bu filtreler EU4 ile EU7 arasında değişebilir. Bunların yanı sıra kompakt veya torba filtre olarak da uygulanabilmesine BKS santral yapısı olanak verir. Filtre hücresinde hava son filtreleme aşamasını gördüğü için bu hücredeki filtre kasaları contalı ve özel montaj sistemine sahiptir. Sızdırmazlık özelliğine sahip bu kasalar aynı zamanda filtrelerin kolay değiştirilebilmesine imkan sağlar.
 
Nemlendirme: BKS klima santrallerinde nemlendirme uygulaması istenildiğinde, konfor ve verim değerlerinden dolayı genellikle elektrod boylerli buharlı nemlendiriciler ve petek dolgulu nemlendiriciler kullanılmaktadır.
BKS Klima Santralleri montaj ve uygulama kolaylığı amacıyla işlev gören her hücre ayrı imal edilir ve bunun sonucunda çok çeşitli hücre dizilişleri ve amaca uygun ürün ortaya çıkar. Bu ürünler cihaz çalışma prensiplerine göre üç ana grup altında toplanır.

Kullanım
Klima santrallerinde aranan temel özellikleri; yüksek verim ile çalışıp en az enerjiyi kullanarak iklimlendirme yapılması, hava sızdırmazlığı, ısı köprülerinin en aza indirgeyecek konstrüksiyona sahip olması, dinamik kuvvetlerin titreşime sebebiyet vermemesi, montajı, servis hizmetlerinin ve nakliyesinin kolay olması olarak sıralayabiliriz. BSK serisi santrallerde düşük işletme maliyetleri ve verim öncelik olarak alınarak tasarımlar ve seçimler yapılmaktadır. Bu öncelikleri desteklemek amacıyla ürünlerimizde enerji tasarrufu sağlayan fanlar, verimli ısı geri kazanım eşanjörleri ve serpantinleri, hava akımını optimum düzeyde sağlayan santral iç yapısını sıralayabiliriz. Opsiyon olarak uygulanan otomasyon sistemlerimizle ile bu verimlilik daha üst seviyelere çekilebilmektedir.