(0216) 669 09 70-71 | info@bskhavalandirma.com.tr

HAVA PERDESİ

Hava Perdesi ; İnce Uzun ve Yüksek hızlı hava akımı sağlayacak şekilde imal edilmiş ürünlerdir.
Hava Perdesi iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesini muhafaza ederek, dış ortamda bulunan olumsuz havanın (sıcak-soğuk-kirli hava-nem-toz-sinek) iç ortama girmesini (Montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile ) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazlardır.

HAVA PERDESİ KULLANIM AMACI NEDİR?

Hava perdesi kullanım amacı; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, dış ortamdan gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, kirli havanın, haşeratların girmesini önlemeye yönelik verimli şekilde çalışarak görünmez bir kapı göre yapmaktır. Hava perdesi her iki bölümü birbirinden yalıtmak suretiyle böler .İki ortam arasındaki izolasyonu ortam ve mevsim şartlarına göre maksimum düzeyde sağlar. Bu sayede hem kapalı bir kapı görevi görür, hem de kapalı bir kapının yaratmış olduğu ( müşteri-giriş-çıkış vb) sorunları ortadan kaldırır.

HAVA PERDESİ NERELERDE KULLANILIR?

•Farklı ısı ortamlarının yaratılması istenilen durumlarda

•Isı izolasyonu veya Muhafazasının zorunlu olduğu hallerde

•Çalışma ortamı konfor şartlarının muhafazasında

•Çalışma ortamları nın ,hijyenik yaşam alanları olarak korunmasında

•Enerji tasarrufu ve Müşteri sirkülasyonun maksimum düzeyde sağlanılmasının istediği durumlarda.
Hava perdeleri; Oteller, Mağazalar, Hastaneler, Marketler, Restaurantlar, Kafeler, Pasaj içi kapı-açıklıklar, Sağlık merkezleri, Alışveriş merkezleri, Havaalanları, Kuyumcular, Eczaneler, Soğuk odalar v.b. İşyerlerinde kullanılabilir.

HAVA PERDESİ VERİMLİLİĞİ
 
Hava perdesinin verimliliğini artıran en önemli faktörler :
 
•Kapı açıklığının korunma kalitesi –havanın tüm açıklığı kapsaması

•Kapı-Mahal-Kullanım amacı –İç ve Dış ortam şartlarına göre Uygun cihazın seçilmesi.

•Doğru Kurulum ve Montajın yapılması

•Açıklık veya Seçilen kapıda Hava perdesinin hava akışı ; Kendi başına Tabii sirkülasyonun olduğu ortalmlarda

•Isı ve nem kaybını önleyen bir kapı görevi görmesi açısından önemlidir. Bunun içinde yer seviyesindeki hava akışı 1,5 – 2,0 m/s den az olmamalıdır.
 
HAVA PERDESİ GÜVENLİĞİ
 
Hava perdelerinde , özellikle Elektrikli ısıtıcılı hava perdesi tiplerinde Dünya Standartlarının gerekliliği olan ek güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
 
Donanım ve Kablolama CE ve İlgili Direktiflerinin gerekliliği olan İnsan ve Çevre Sağlığını ön planda tutan norm ve özellikleri taşımalıdır.
 
EN-60335 / EN 60335-2-30 / LVD / EMC 89/336 Elektromanyetik uyumluluk direktiflerine göre üretilmelidir.
 
Her ürünün ; imalat aşamasından tek-tek devreler ve imalat aşamasından sonra bütün sistem olarak test edildikten sonra kolilenmesi ve son kullanıcıya kadar ulaştırılması gerekmektedir.
 
Kurulum –Montaj ve Devreye alma işlemlerinin Yetkili Servis ve Kurumlarca yapılmasının sağlanması ve takibinin yapılması insana ve çevreye olan sorumlulukların bir gereği olarak görülmeli –sağlanması yerine getirilmesi gerekmektedir.