(0216) 669 09 70-71 | info@bskhavalandirma.com.tr

MUTFAK HAVALANDRIMASI

Mutfakların havalandırması HVAC sistemlerinin oldukça karmaşık bir uygulamasıdır. Sistem tasarımı iklimlendirme, yangın güvenliği, binanın basınçlandırılması, soğuma, hava dağıtımı ve besin servis ekipmanı gibi hususları içerir. Restoranlar, oteller, hastaneler, perakende satış merkezleri, tek ve çok aileli konaklama birimleri ile ıslahevleri gibi bir çok binada mutfak bulunur. Bu binaların hepsi, mutfakları için kendilerine özgü gereksinimlere sahip iseler de, bazı temel gereklilikler hepsinde ortaktır.


Mutfak havalandırması en az iki amaca hizmet eder:


1 Mutfakta konforlu bir çevre oluşturmak


2 Mutfak personeli ile diğer insanların güvenlik koşullarını iyileştirmek.


Konfor kriteri genellikle iklime bağlı olup bazı mutfaklar iklimlendirme sistemlerine sahip değildir.


Havalandırma sistemi, ayrıca mutfaktaki akustik koşulları da etkileyebilmektedir. Mutfak havalandırması, gaz ya da katı yakıt yakan ekipmandan yanma ürünlerini alarak güvenliği artırır.


Herhangi bir mutfak havalandırma sistemindeki temel eleman, genellikle mutfaktaki duman karışımlarını atmakta kullanılan davlumbazlarıdır. Dumanlar içerisinde mutfaktaki pişirme işlemlerinden kaynaklanan gaz sıvı ve katı parçacıklar ile yanma ürünlerinden kaynaklanan kirleticiler bulunur.


Duman içeriği sağlık açısından zararlı ve bazı durumlarda patlayıcı olabildiğinden, bu kirleticilerin hem konfor hem de güvenlik yönünden oramdan uzaklaştırılmaları gerekir.


Besin hizmetinde kullanılan ekipmanın uyarlanması ve davlumbazlarla olan koordinasyonu mutfağın işletme maliyetini önemli ölçüde etkiler HVAC sistem tasarımcıları çoğu zaman, içerisinde çok miktarda yağ ve su buharı bulunan ticari mutfaklarla ilgili çalışmalar yaparlar.


Konutsal mutfaklar tamamen farklı davlumbazlar kullanır. Konutlardaki mutfaklarda ortaya çıkan yağ ve su buharı miktarı ticari mutfaklardakinden çok daha düşük olduğundan sağlık tehlikeleri de çok daha azdır.